வலைப்பதிவு தொகுப்புக்கள்

1.விதியுடனான சந்திப்பு

“நம்முடையகனவுகள் இந்தியாவுக்கானது மட்டுமல்ல இவ்வுலகினுக்கானதும்தான். இன்று மக்கள் உலகைவிட்டு தனித்து வாழ முடியாத அளவுக்கு பினைக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே ஒருமையாகிப் போன இவ்வுலகைவிட்டு அமைதியை பிரிக்க இயலாது அதேபோல்தான் சுதந்திரத்தையும் செழுமையையும் மற்றும் ஆபத்தையும் பிரிக்கமுடியாது.” என இந்திய விடுதலைநாளன்று ‘விதியுடனான போராட்டம்’ என்ற உரையில் இந்தியாவிற்காக மட்டுமல்லாது இவ்வுலகினுக்காகவும் பேசினார் நேரு. இது ஒருவகையில் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை ஏனெனில் பலநூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக

Tagged with: , , , , , , , , , , , ,
இந்திய அமைதி, படித்தது இல் பதிவிடப்பட்டது
முகம்
கிராமத்தான்

கிராமத்தான்

ஓர் இனிய எளிய இந்தியக் குடிமகன்.

View Full Profile →

கீச்சுலகில்
என் புத்தக அடுக்கில்
தற்போதைய ஆக்கிரமிப்பு

கிராமத்தானின் புதிய தேடல்கள் பற்றி அறிய தங்களுடைய மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிக.

Join 1,321 other followers